Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Χώρων

Επιλογή σας...

Επιλογή σας...

Επιλογή σας...

Επιλογή σας...

Κόστος 24,00 Ευρώ
Κόστος 36,00 Ευρώ
Κόστος 72,00 Ευρώ
Κόστος 108,00 Ευρώ
Κόστος 144,00 Ευρώ
Κόστος 180,00 Ευρώ
Κόστος 216,00 Ευρώ
Κόστος 252,00 Ευρώ
Κόστος 288,00 Ευρώ
Κόστος 324,00 Ευρώ
Κόστος 360,00 Ευρώ
Κόστος 48,00 Ευρώ
Κόστος 48,00 Ευρώ
Κόστος 96,00 Ευρώ
Κόστος 144,00 Ευρώ
Κόστος 192,00 Ευρώ
Κόστος 240,00 Ευρώ
Κόστος 288,00 Ευρώ
Κόστος 336,00 Ευρώ
Κόστος 384,00 Ευρώ
Κόστος 432,00 Ευρώ
Κόστος 480,00 Ευρώ
Κόστος 72,00 Ευρώ
Κόστος 96,00 Ευρώ
Κόστος 120,00 Ευρώ
Κόστος 144,00 Ευρώ
Κόστος 168,00 Ευρώ
Κόστος 360,00 Ευρώ
Κόστος 480,00 Ευρώ
Κόστος 600,00 Ευρώ
Κόστος 720,00 Ευρώ
Κόστος 540,00 Ευρώ
Κόστος 720,00 Ευρώ
Κόστος 900,00 Ευρώ
Κόστος 1080,00 Ευρώ
Κόστος 720,00 Ευρώ
Κόστος 960,00 Ευρώ
Κόστος 1200,00 Ευρώ
Κόστος 1440,00 Ευρώ
Κόστος 192,00 Ευρώ
Κόστος 216,00 Ευρώ
Κόστος 240,00 Ευρώ
Για το εξοπλισμό και καθαριστικά υλικά ή χρέωση είναι...
Επιπλέον 3,00 Ευρώ
Επιπλέον 6,00 Ευρώ
Επιπλέον 9,00 Ευρώ
Επιπλέον 12,00 Ευρώ
Επιπλέον 15,00 Ευρώ
Επιπλέον 18,00 Ευρώ
Επιπλέον 21,00 Ευρώ
Επιπλέον 24,00 Ευρώ
Επιπλέον 27,00 Ευρώ
Επιπλέον 30,00 Ευρώ
Επιπλέον 4,50 Ευρώ
Επιπλέον 9,00 Ευρώ
Επιπλέον 13,50 Ευρώ
Επιπλέον 18,00 Ευρώ
Επιπλέον 22,50 Ευρώ
Επιπλέον 27,00 Ευρώ
Επιπλέον 31,50 Ευρώ
Επιπλέον 36,00 Ευρώ
Επιπλέον 40,50 Ευρώ
Επιπλέον 6,00 Ευρώ
Επιπλέον 12,00 Ευρώ
Επιπλέον 18,00 Ευρώ
Επιπλέον 24,00 Ευρώ
Επιπλέον 30,00 Ευρώ
Επιπλέον 45,00 Ευρώ
Επιπλέον 42,00 Ευρώ
Επιπλέον 48,00 Ευρώ
Επιπλέον 54,00 Ευρώ
Επιπλέον 60,00 Ευρώ
Επιπλέον 45,00 Ευρώ
Επιπλέον 60,00 Ευρώ
Επιπλέον 75,00 Ευρώ
Επιπλέον 90,00 Ευρώ
Επιπλέον 67,50 Ευρώ
Επιπλέον 36,00 Ευρώ
Επιπλέον 90,00 Ευρώ
Επιπλέον 135,00 Ευρώ
Επιπλέον 112,50 Ευρώ
Επιπλέον 120,00 Ευρώ
Επιπλέον 90,00 Ευρώ
Επιπλέον 150,00 Ευρώ
Επιπλέον 180,00 Ευρώ
Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

Πότε θα θέλατε να είμαστε στο χώρο σας?