Υπηρεσίες Συντήρησης Πισίνας και Τζακούζι σε όλη την Σαντορίνη

Υπηρεσίες Συντήρησης Πισίνας και Τζακούζι σε όλη την Σαντορίνη Υπηρεσίες Συντήρησης Πισίνας και Τζακούζι σε όλη την Σαντορίνη Swimming Pool 870x500

Για να βοηθήσουμε το φίλτρο και τις χημικές ουσίες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα . Αδειάστε το καλάθι του skimmer και αφαιρέστε οποιαδήποτε μεγάλο ρύπο εφ’οσον υπάρχει . Δουλέψτε την αντλία του φίλτρου καθημερινά . Άλλες εργασίες που αναφέρονται πιο κάτω μπορούν να γίνουν σε εβδομαδιαία βάση, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε τον νου μας στην κατάσταση του νερού. Μπορείτε συνήθως να πείτε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα , όταν το νερό χάνει τη λάμψη του.

ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

Η ηλεκτρική αντλία που ανακυκλοφορεί το νερό πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον 2 ώρες κάθε μέρα για να κρατήσει την πισίνα καθαρή . Το νερό φιλτράρεται υπό πίεση μέσω του φίλτρου που είναι γεμάτο με άμμο. Η άμμος στο φίλτρο κατακρατεί τα σωματίδια και τους ρύπους που μεταφέρονται στο νερό. Το φίλτρο κατακρατεί επίσης και τα άλγη . Στην κορυφή του φίλτρου υπάρχει ένδειξη πίεσης , αν αυτή ξεφεύγει στο κίτρινο ή κόκκινο,χρειάζεται να γινει πλύση του φίλτρου με αντίστροφη ροή (backwash ) . Εάν επιμένει να είναι στο κόκκινο , χωρίς καθυστέρηση, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ και ελέγξτε το φίλτρο. Μια φορά το χρόνο θα πρέπει να ανοίγετε το πάνω καπάκι από το φίλτρο και να ελέγχετε το επίπεδο άμμου και να συμπληρώνετε όταν απαιτείται . Κάθε φορά που η πισίνα κάνει backwash, μερική από την άμμο χάνεται. Πρόκειται για μια ειδική κρυσταλλική άμμο που έχει πλυθεί και έχει συγκεκριμένη κοκκομετρία -πολύ μικρή θα ξεφύγει στο νερό της πισίνας και πολύ μεγάλη δεν θα κατακρατεί σωματίδια .

ΠΟΛΥΒΑΝΕΣ

Σε ένα μηχανοστάσιο μιας τυπικής οικιακής πισίνας υπάρχει μια πολυβάνα ανά φίλτρο ( σε μεγάλα φίλτρα υπάρχουν τέσσερις ή πέντε βάνες του φίλτρου που ελέγχουν τη ροή του νερού της πισίνας. Αυτά θα πρέπει να καθοριστούν 1, για την κανονική λειτουργία στην θέση φίλτρανση , 2. για την γίνει πλύση του φίλτρου στην θέση backwash , 3 για να αδειάσουμε την πισίνα στην θέση empty , 4. για την γίνει σωστή επικάθηση της άμμου του φίλτρου στην θέση rince .
BACKWASH(αντίστροφη πλύση φίλτρου )
Αν η πίεση είναι υψηλή , ακόμη και μετά το άδειασμα των καλαθιών σκιμμερ , το φίλτρο μπορεί να είναι φραγμένο. Το φίλτρο καθαρίζεται αντιστρέφοντας τη ροή του νερού μέσα από αυτό. Το νερό που βγαίνει αντλείται από την πισίνα αλλά δεν πάει πίσω στην πισίνα. Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι ενώ γίνεται αναρρόφηση η ροή επιστροφής στην πισίνα επιβραδύνει. Σβήστε την αντλία. Γυρίστε το μοχλό για το φίλτρο της βαλβίδας ελέγχου στη θέση απόνερα. Ενεργοποιήστε την αντλία. Από την πλευρά του φίλτρου βαλβίδας υπάρχει μια μικρή φυσαλίδα γυαλιού. Το νερό έκπλυσης ρέει μέσα από αυτό και το νερό στο φούσκα θα καθαρίσει όταν το φίλτρο είναι καθαρό. Αυτό συνήθως διαρκεί 2 – 3 λεπτά . Σβήστε την αντλία. Στρέψτε τη βαλβίδα στη θέση που λέει rince και να τρέξετε την αντλία και πάλι για 30 δευτερόλεπτα. Σβήστε την αντλία. Γυρίστε τη βαλβίδα πίσω στη θέση φίλτρανση και ενεργοποιήστε την αντλία ξανά. Ελέγξτε την πίεση.

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Για να λειτουργήσει το σκούπισμα αναρρόφησης , συνδέστε το σωλήνα για να την σκούπα και στη συνέχεια βυθίσατε τον αγωγό κάτω από το νερό για να αφαιρέσετε το παγιδευμένο αέρα και στη συνέχεια συνδεθέστε το με το στόμιο σκούπας . Στο μηχανοστάσιο απενεργοποιήσετε την είσοδο της βαλβίδας από το σκιμμερ και κλείστε το στόμιο εισόδου της βαλβίδας από τη σχαρα στον πυθμένα της πισίνας. Ανοίξατε τη βάνα σκούπας . (Η πολυβανα του φίλτρου πρέπει να είναι στη θέση φίλτρανση , ωστόσο, αν η πισίνα είναι ιδιαίτερα βρώμικη, βάλτε τη βάνα στην απόβλητα. Πρέπει να προσέχετε τη στάθμη του νερού. Εάν έχετε αμφιβολίες, αφήστε τη βάνα στη θέση φίλτρανση). Ενεργοποιήστε την αντλία. Απαλά σκουπίστε τα σκουπίδια από το κατώτατο σημείο της πισίνας. Η ηλεκτρική σκούπα λειτουργεί σωστά μόνο όταν βρίσκεται μακριά από εσάς. Μόλις το σκούπισμα ολοκληρωθεί, κλείστε την αντλία και γυρίσατε τις βάνες πίσω στη σωστή θέση και αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης. Ενεργοποιήστε την αντλία ξανά και ελέγξτε το φίλτρο πίεσης. Αν η πίεση είναι υψηλή ελέγξτε και πάλι εάν είναι απαραίτητο πλύσιμο φίλτρου . Αν είχατε τη βανα προς την αποχέτευση , ελέγξατε τη στάθμη του νερού και συμπληρώστε αν χρειάζεται.

Σε ποιο χώρο θα χρειαστείτε υπηρεσίες καθαρισμού

Τηλ: 2286300820
Κιν: 6983344076
Δευ-Παρ: 8:00 π.μ. – 20:00 μ.μ
Σαβ-Κυρ: 8:00 π.μ. – 20:00 μ.μ