Πάρε Αμεσα Προσφορά για Καθαρισμός Οικίας
Τα Στοιχεια σας

ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΤΕ ΤΑ ΠΕΔΊΑ ΝΑ ΜΆΘΕΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κουζίνα και Καθιστικό περιλαμβάνονται πάντα...

Επιλογή σας...

Επιλογή σας...

Το Συνολικό Πόσο από Υπηρεσίες Καθαρισμού
Κόστος 21,00 Ευρώ
Κόστος 31,50 Ευρώ
Κόστος 63,00 Ευρώ
Κόστος 94,50 Ευρώ
Κόστος 126,00 Ευρώ
Κόστος 157,50 Ευρώ
Κόστος 189,00 Ευρώ
Κόστος 220,50 Ευρώ
Κόστος 252,00 Ευρώ
Κόστος 283,50 Ευρώ
Κόστος 315,00 Ευρώ
Κόστος 42,00 Ευρώ
Κόστος 42,00 Ευρώ
Κόστος 84,00 Ευρώ
Κόστος 126,00 Ευρώ
Κόστος 168,00 Ευρώ
Κόστος 210,00 Ευρώ
Κόστος 252,00 Ευρώ
Κόστος 294,00 Ευρώ
Κόστος 336,00 Ευρώ
Κόστος 378,00 Ευρώ
Κόστος 420,00 Ευρώ
Κόστος 63,00 Ευρώ
Κόστος 84,00 Ευρώ
Κόστος 105,00 Ευρώ
Κόστος 126,00 Ευρώ
Κόστος 147,00 Ευρώ
Κόστος 168,00 Ευρώ
Κόστος 189,00 Ευρώ
Κόστος 210,00 Ευρώ
Το Συνολικό Πόσο από Εξοπλισμό και Καθαριστικά Υλικά
Επιπλέον 2,00 Ευρώ
Επιπλέον 4,00 Ευρώ
Επιπλέον 6,00 Ευρώ
Επιπλέον 8,00 Ευρώ
Επιπλέον 10,00 Ευρώ
Επιπλέον 12,00 Ευρώ
Επιπλέον 14,00 Ευρώ
Επιπλέον 16,00 Ευρώ
Επιπλέον 18,00 Ευρώ
Επιπλέον 20,00 Ευρώ
Επιπλέον 3,00 Ευρώ
Επιπλέον 6,00 Ευρώ
Επιπλέον 9,00 Ευρώ
Επιπλέον 12,00 Ευρώ
Επιπλέον 15,00 Ευρώ
Επιπλέον 18,00 Ευρώ
Επιπλέον 21,00 Ευρώ
Επιπλέον 24,00 Ευρώ
Επιπλέον 27,00 Ευρώ
Επιπλέον 30,00 Ευρώ
Επιπλέον 4,00 Ευρώ
Επιπλέον 8,00 Ευρώ
Επιπλέον 12,00 Ευρώ
Επιπλέον 16,00 Ευρώ
Επιπλέον 20,00 Ευρώ
Επιπλέον 24,00 Ευρώ
Επιπλέον 28,00 Ευρώ
Επιπλέον 32,00 Ευρώ
Επιπλέον 36,00 Ευρώ
Επιπλέον 40,00 Ευρώ

Πότε θα θέλατε να είμαστε στο χώρο σας?